Zdjęcie

Sygnatura: OK_022163
Przed 1914, Warszawa, Królestwo Polskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Widok Hali Mirowskiej, na pierwszym planie przekupki z towarami.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA