Zdjęcie

Sygnatura: OK_022191
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Ulica Rymarska - część placu Bankowego. Na zdjęciu widoczna zachodnia pierzeja placu.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA