Zdjęcie

Sygnatura: OK_022194
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Gmach Poczty Głównej przy placu Napoleona 8.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA