Zdjęcie

Sygnatura: OK_022198
Ok. 1920, Warszawa, Polska.
X-ty Pawilon Cytadeli Warszawskiej. Wydawnictwo "Koła Pomocy dla Legionistów Polskich i ich rodzin w Warszawie".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA