Zdjęcie

Sygnatura: OK_022199
Ok. 1920, Warszawa, Polska.
Fragment Cytadeli Warszawskiej. Wydawnictwo "Koła Pomocy dla Legionistów Polskich i ich rodzin w Warszawie".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA