Zdjęcie

Sygnatura: OK_022227
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Ulica Wąski Dunaj na Starym Mieście. Po prawej stronie skrzyżowanie z ulicą Piwną, w głębi - wschodnia pierzeja rynku. Z serii "Stara Warszawa. Serja z 8 widoków. Wydawnictwo A.J. Ostrowskiego w Warszawie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA