Zdjęcie

Sygnatura: OK_022228
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Ulica Jezuicka przy skrzyżowaniu z ulicą Celną na Starym Mieście. W głębi - północna pierzeja rynku. Z serii "Stara Warszawa. Serja z 8 widoków, Wydawnictwo A.J. Ostrowskiego w Warszawie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA