Kolekcje

Fotogrfia z kolekcji Feliksa Karwana
1941, Auschwitz. Feliks Karwan. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Feliks Karwan - więzień obozu KL Auschwitz, który zmarł tam w 1942 roku.

 

Sygnatura kolekcji: OK_1804