Zdjęcie

Sygnatura: OK_1804_001
1941, Auschwitz, Generalne Gubernatorstwo.
Feliks Karwan - więzień obozu KL Auschwitz, zmarł w 1942 r.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Feliksa Karwana [AW III/587]