Zdjęcie

Sygnatura: OK_1837_048
10.10.1942, Koło (Warthbrucken), Kraj Warty, III Rzesza Niemiecka.
Jan Pawłowski z siostrami: Anną (1. z lewej), Weroniką (2. z lewej) i Janiną (1. z prawej) oraz koleżankami.
Fot. NN, udostępnili Barbara i Jan Pawłowscy, zbiory Ośrodka KARTA