Kolekcje

Fotografia z kolekcji Ireny Godyń
17.10.1943, Isfahan, Iran. 2. z prawej Irena Juchniewicz (potem Godyń). Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie Ireny Godyń z domu Juchniewicz (ur. 1925), córki osadnika wojskowego. Irena Godyń została deportowana wraz z rodziną 10.02.1940 do ZSRR. W Rosji zmarli rodzice i młodsza siostra. Irena, starsza siostra Józefa i młodszy brat Ferdynad opuścili ZSRR. Irena Godyń trafiła do Iranu, przebywała w Isfahanie, gdzie uczęszczała do szkoły. Studiowała następnie w Bejrucie w Libanie, w 1950 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii. W Anglii Irena Godyń wyszła za mąż za Zygmunta Godynia, oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Aktywna działaczka Koła Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban, m.in. jako jego prezeska, redaktorka naczelna czasopisma "My". Kolekcja dokumentuje członków rodziny Ireny Godyń, m.in. przed II wojną światową i podczas pobytu w ZSRR; uczniów szkół polskich w Isfahanie, Irenę Godyń i jej znajomych podczas studiów w Bejrucie, spotkania członkiń koła "Isfahan-Liban". Do kolekcji należą także zdjęcia męża Ireny Godyń ukazujące żołnierzy 9 Pułku Ułanów Małopolskich i działaczy emigracyjnych w Wielkiej Brytanii po zakończeniu II wojny światowej (m.in. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego). Kolekcję udostępniła Irena Godyń.

Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1839