Zdjęcie

Sygnatura: OK_1840_053
1950, okolice Bejrutu, Liban.
Stanisław Kościałkowski z żoną Eugenią na plaży. (Profesor Stanisław Kościałkowski - historyk, przed 1939 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowany w 1941, wywieziony do ZSRR. Opuścił Związek Radziecki w 1942 roku, trafił na Bliski Wschód. Był organizatorem życia kulturalnego, wydawniczego i szkolnictwa w Teheranie i Bejrucie. W 1950 wyjechał do Anglii, gdzie m.in. wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie).
Fot. NN, udostępnili Ewa i Stefan Petrusewiczowie, zbiory Ośrodka KARTA