Zdjęcie

Sygnatura: OK_1840_054
3.05.1949, Bejrut, Liban.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w siedzibie Poselstwa RP w Bejrucie. Z przodu 3. z prawej Poseł RP dr Zygmunt Zawadowski. Z tyłu profesor Stanisław Kościałkowski - historyk, przed 1939 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowany w 1941, wywieziony do ZSRR. Opuścił Związek Radziecki w 1942 roku, trafił na Bliski Wschód. Był organizatorem życia kulturalnego, wydawniczego i szkolnictwa w Teheranie i Bejrucie. W 1950 wyjechał do Anglii, gdzie m.in. wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie.
Fot. NN, udostępnili Ewa i Stefan Petrusewiczowie, zbiory Ośrodka KARTA