Zdjęcie

Sygnatura: OK_1848_009
6.05.1930, Dzisna, woj. wileńskie, Polska.
Józef Bujnowski jako uczeń klasy maturalnej Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Heide Pirwitz-Bujnowska.