Zdjęcie

Sygnatura: OK_1849_0003_0050
1945-1946, Włochy.
Żołnierze 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie podczas wycieczki.1. z lewej stoi prawdopodobnie Marcin Rudziński.
Fot. NN, kolekcja Marcina Rudzińskiego, zbiory Ośrodka KARTA