Zdjęcie

Sygnatura: OK_1850_0001_0119
1931-1935, prawdopodobnie Kazuń k. Modlina, woj. warszawskie, Polska.
Obóz wojskowy żołnierzy 4 Dywizjonu Pancernego (od 1935 r. 4 Batalionu Pancernego) z garnizonu Brześć odpoczywają w trakcie ćwiczeń strzeleckich.
Fot. NN, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, zbiory Ośrodka KARTA