Zdjęcie

Sygnatura: OK_1850_0001_0118
1931-1935, Kazuń k. Modlina, woj. warszawskie, Polska.
Obóz wojskowy żołnierzy 4 Dywizjonu Pancernego (od 1935 r. 4 Batalionu Pancernego) z garnizonu Brześć podczas manewrów.
Fot. NN, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, zbiory Ośrodka KARTA