Zdjęcie

Sygnatura: OK_1852_0004_0229
1925-1927, prawdopodobnie Francja.
Kobiety podczas zwiedzania. 1. z lewej Elżbieta Zajączkowska (matka Larysy), 4. babcia Larysa Michelson. W głębi widoczny prawdopodobnie fragment meczetu.
Fot. NN, kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, zbiory Ośrodka KARTA