Zdjęcie

Sygnatura: OK_1871_006
Brak daty, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Wojciech Falkowski (1930-2015), lekarz psychiatra i artysta malarz, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, rektor uczelni w latach 2002-2011.
Fot. NN, kolekcja Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, zbiory Ośrodka KARTA