Kolekcje

Fotografia z kolekcji Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
15.10.1998, Londyn. Dr Mieczysław Paszkiewicz w towarzystwie m.in. Ludmiły Hofmann. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Uczelnia powołana w Londynie przez rząd RP na uchodźstwie w 1949 roku; w 1952 PUNO otrzymało pełne prawa akdemickie. Zdjęcia z lat 90. i późniejsze ukazujące wykładowców i rektorów PUNO; na zdjęciach m.in. filolog Zdzisław Wałaszewski, rektor w latach 1998-2002, lekarz i artysta malarz Wojciech Falkowski, rektor w latach 2002-2011; filolog, filozof i hisotryk sztuki Halina Taborska, rektor od 2001 roku. Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1871