Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_3461_0005_0009
1920, Kaczyka, Królestwo Rumunii.
Mieszkańcy Kaczynki żegnają odjeżdżających do ojczyzny Polaków. Wśród żegnających znajdują się: Walerian Grudnicki, Karolina Jaworska, Emil Markiewicz, ks. Grabowski.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Dom Polski w Kaczyce w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie".