Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_3461_0005_0010
1914-1918, Suczawa, Królestwo Rumunii.
Grupa żołnierzy.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Dom Polski w Kaczyce w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie".