Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_3461_0005_0017
25.08.1910, Kimpolung (Kimpulung Mołdawski), Księstwo Bukowiny, Austro-Węgry.
Świadectwo czeladnicze Leopolda Jankowskiego.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Dom Polski w Kaczyce w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie".