Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1918_0002_0006
Początek XX wieku, Słonim, zabór rosyjski.
Portret Niny i Pelagii Krawczenko, sióstr ojca Czesławy Parnickiej z domu Krawczenko.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Czesława Parnicka w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1918).