Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2494_0002_0046B
Pocz. XX wieku, Kołomyja, woj. stanisławowskie, zabór austriacki.
Rewers odbitki fotograficznej o sygn. AHM_PnW_2494_0002_0046a wykonanej w atelier fotograficznym "Maryla" w Kołomyi. Widoczny napis: "Maryla atelier artystyczno-fotograficzne W. Drożniewicza artys. malarza, Kołomyja, obok C.K. Poczty, powiększenia i portrerty olejne pastelowe z każdej fotografii".
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Stanisław Baraniuk w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_2494).