Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1015_0002_0008B
1944, Chemnitz, Rzesza Niemiecka.
Rewers odbitki fotograficznej o sygnaturze AHM_PnW_1015_0002_0008a:
Anna Hryciw (1. z prawej) z koleżankami na robotach w III Rzeszy.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Anna Hryciw w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1015).