Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0466_0002_0001
Ok. 1910, Lwów/Stanisławów?, Galicja.
Kazimierz Bryła, dziadek Bogusławy Bryły-Czerny w mundurze majora armii austro-węgierskiej, na piersi m.in. Wojskowy Medal Zasługi „Signum Laudis”.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Bogusława Bryła-Czerna w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0466).