Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0462_0002_0001
24.06.2007, Kowno, Litwa.
Stanisława Kariniewska z domu Chmielewska.
Fot. wykonana w ramach realizacji projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie", zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0462)