Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0766_0002_0102
5.05.1909, Grabowa, zabór rosyjski.
Rewers karty pocztowej, nadanej do Kazimiery Hillich.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Halina Wiśniewska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0766).