Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2381_0002_0002
Pocz. XX wieku, brak miejsca.
Portret kobiety. Prawdopodobnie matka Marceliny Dungjak, Józefa Palińska (z d. Bohak).
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Marcelina Dungjak w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_2381).