Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2444_0002_0011
Przed 1917, Cesarstwo Rosyjskie.
Portret żołnierza armii carskiej.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Mieczysław Rodziewicz w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_2444).