Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1960_0002_0043B
1913, zabór rosyjski.
Rewers karty pocztowej ze zbiorów prywatnych Heleny Pietrakowej.
Zbiory Archiwum Historii Mówionej Oorodka KARTA i Domu Spotkan z Histori1 udostepni3a Helena Pietrakowa w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1960).