Zdjęcie

Sygnatura: OK_0148_0001_0002
Około 1890-1900, Nowy Sącz, Galicja Zachodnia, Austro-Węgry.
Anna i Szymom Choroszczak z Boguszy w powiecie nowosądeckim w województwie krakowskim.
Przefotografowana na błonie czarno-białej odbitka fotograficzna wykonana w Zakładzie Fotograficznym Michała Friedmana w Nowym Sączu.
Fot. NN, Zakład Fotograficzny Michała Friedmana w Nowym Sączu, kolekcja tematyczna - Łemkowie, zbiory Ośrodka KARTA