Zdjęcie

Sygnatura: OK_0148_0001_0008
1949, okolice Rudnej i Ścinawy, woj. wrocławskie, Polska.
Pochodzący z Boguszy w powiecie nowosądeckim Łemkowie po przesiedleniu do nowych miejsc zamieszkania na Dolnym Śląsku. Od lewej: Grzegorz Woleńszczak, Kornel Chocholak, Piotr Chocholak. Przefotografowana na czarno-białej błonie odbitka fotograficzna.
Fot. NN, kolekcja tematyczna - Łemkowie, zbiory Ośrodka KARTA