Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0001_0027
1977, Tynda, obwód amurski, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Budowa Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej (BAM). Osiedle domów. Na dalszym planie widoczna przepływająca przez miasto rzeka Tynda.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA