Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0001_0028
1977, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Budowa Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej (BAM). Wznoszenie filarów mostu kolejowego.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA