Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0001_0061
1977, prawdopodobnie Berkakit, Jakucka Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Budowa Kolei Amursko-Jakuckiej na odcinku między Tyndą a Berkakit, zwanym Małym BAM (Małą Bajkalsko-Amurską Magistralą Kolejową). Grupa kobiet stoi na nowootwartym peronie stacji.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA