Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0003_0002
Druga połowa lat 70., obwód irkucki, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Kobiety uczestniczą w święcie pożegnania syberyjskiej zimy.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA