Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0003_0001
Druga połowa lat 70., obwód irkucki, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Uczestnicy święta pożegnania syberyjskiej zimy stoją przy śnieżnej rzeźbie uosabiającej Zimę.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA