Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0027
8.06.1947, Nazaret, Palestyna.
Uczennice Junackiej Szkoły Powszechnej, koleżanki Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej, stoi z prawej). Zdjęcie wykonane po egzaminie maturalnym.
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA