Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0028
8.06.1947, Nazaret, Palestyna.
Absolwentki Junackiej Szkoły Powszechnej, koleżanki Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej, siedzi 1. z lewej).
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA