Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0053_0001_0033
31.08.1940, Nazaret, Palestyna.
Żołnierze Brygady Strzelców Karpackich odpoczywają przy Figurze Świętej Rodziny na dziedzińcu klasztoru Nazaretanek.
Fot. NN, kolekcja Ireny Wolickiej-Wolszleger, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA