Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0053_0001_0101
1978, Grenada.
Irena Wolicka-Wolszleger (z domu Ćwirko) na wycieczce.
Fot. NN, kolekcja Ireny Wolickiej-Wolszleger, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA