Zdjęcie

Sygnatura: FOK_483_27
1944, Lwów, USRR, ZSRR.
Dokumentacja po zniszczeniu przez Sowietów - elementy przedpola "Panoramy Racławickiej".
Fot. Stefan Burnatowicz, kolekcja Stefana Burnatowicza, zbiory Ośrodka KARTA