Zdjęcie

Sygnatura: FOK_483_31
1944, Lwów, USRR, ZSRR.
Dokumentacja zniszczeń obrazu "Panorama Racławicka" i tzw. "przedpola" dokonanych przez Sowietów.
Fot. Stefan Burnatowicz, kolekcja Stefana Burnatowicza, zbiory Ośrodka KARTA