Kolekcje

Fotografia z kolekcji tematycznej: architektura Warszawy w latach 1900-1914
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie. Ulica Marszałkowska. Fot. NN/Ośrodek KARTA

Na kolekcję składa się 36 fotografii pochodzących z albumu fotograficznego „Warszawa”, wydanego na krótko przed I wojną światową nakładem A. J. Ostrowskiego. Zdjęcia ukazują architekturę i wygląd dawnej Warszawy, nieistniejące już budynki, ale też charakterystyczne dla miasta miejsca, znane w czasach współczesnych.

Sygnatura kolekcji: FOK_499