Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_28
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Kościół Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA