Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_27
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Pomnik Adama Mickiewicza przy Krakowskim Przedmieściu autorstwa Cypriana Godebskiego. W głębi widoczny budynek Zajazdu Dziekanka.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA