Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_15
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Plac i kościół św. Aleksandra (obecnie Plac Trzech Krzyży).
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory ośrodka KARTA