Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_16
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Izba Skarbowa. W głębi widoczna wieża kościoła kalwińskiego św. Jana przy ul. Leszno (obecnie al. Solidarności 76A).
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA